top of page

Teknolojik İmkanlar

Çağı Yakalamak

Günümüzde hayatın her alanında olduğu gibi tıp ve kardiyoloji alanında da teknoloji hızla gelişmektedir.

 

Kardiyologlar 50 yıl kadar öncesinde yalnızca fizik muayene ile ve basit kan tahlilleri ile tanı koymaya çalışırken, günümüzde görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi, elektrofizyolojik çalışmalar hem doktorların hem hastaların işini kolaylaştırmaktadır.

Tanı alanında olduğu kadar tedavi alanında da teknolojik gelişmeler hızla devam etmektedir. Günümüzde aynı tedavi modalitelerinin dahi etkisinde ve başarısında 10 yıl öncesine kadar belirgin artış izlenmektedir.

Üniversitemizde kardiyoloji bölümünde olduğu gibi lüzumu halinde destek hizmet aldığımız radyoloji, kalp ve damar cerrahisi, iç hastalıkları gibi bölümlerde de son teknoloji hizmetler sunulmaktadır.

Hastalar 2 ve 3 boyutlu ekokardiyografi ile değerlendirilmekte,

24 saatlik ve 15 günlük olay kaydedici cihaz ile ritim monitorizasyonu sağlanmakta,

Spesifik hastalık gruplarında 128 kesitli tomografi ve kardiyak manyetik görüntüleme ile değerlendirilebilmekte,

3 boyutlu haritalama sistemleri desteğinde, yeni elektrofizyoloji laboratuvarımızda ablasyon işlemleri yapılabilmektedir.

Amacımız tüm dünya ile benzer standartta sağlık hizmetini hastalarımıza sunmaktır.

bottom of page